Webdesign & Webhosting :: Thomassen ICT
Home   Rietmeesters

Welkom bij de Rietmeesters

Deze internetsite word beheerd door "Rietmeesters". Rietmeesters wordt gevoerd door een selectief aantal rietdekkersbedrijven. Deze bedrijven stellen zich als doel de kwaliteit van het werk, de bedrijfsvoering en de nazorg zo te optimaliseren dat hetgeen wordt afgesproken met de klant van zelfsprekend en structureel nageleefd wordt. Alle Rietmeester rietdekkersbedrijven zijn aangesloten bij de Vakfederatie Rietdekkers.

  Wat streven wij als Rietmeesters na:

     klantgericht te werk gaan
   kwaliteitseisen die hoog zijn
   professionele bedrijfsvoering
   wettelijke Arbo maatregelen
   nazorg cq. onderhoud (langere levensduur)
   een goede oplevering van het werk